Guilty Gear Petit 2
ギルティギア プチ2

2001.09.27 Sammy


STAFF

PRODUCER
ISAMU SAKURAI (SAMMY)

EXECTIVE DIRECTOR
KAZUYA YUKINO

DIRECTOR
EMIKO IWASAKI

PROGRAM
TAKATOSHI TATSUMI
MASASHI ONO

SCRIPT
KAZUO SUZUKI
MASATO KIMURA

DESIGN
EMIKO IWASAKI
KEIKO OKI
YUKARI FUKUMOTO
KAZUHIRO TANAKA
YASUDA-DENNEIKOUSHI
KENTARO SAKAMOTO
NAWOKO SUZUKI
GUNPOM

SOUND
TAKAYUKI NAKAMURA

PROMOTION ILLUSTRATION
EMIKO IWASAKI

SPECIAL THANKS
DAISUKE ISHIWATARI
KAZUNORI TAGUCHI
NORIO ICHINOHE
NAOMI SUSA
KOJI NAGATA
MOTOHIRO FURUKAWA
KENSUKE NAKAMURA
NOBUAKI OKAMOTO
SHIGEYUKI SAKAKIBARA
(SAMMY)
HIROSHI TAKENAKA
(SAMMY AMUSEMENT SERVICE)
TSUYOSHI WADA
KOUJI TAKAYA
RIDA


PRESENTED BY
SAMMY


Credits from the Japan WonderSwan release.
Image Source
© 2001 Sammy / Arc System Works