Makai Toushi SaGa
魔界塔士 サ・ガ

2002.03.20 Square


EXECUTIVE PRODUCER
YOUICHI WADA


~ ORIGINAL STAFF ~

GAME DESIGN
AKITOSHI KAWAZU

CHARACTER DESIGN
GRAPHIC SPRITES & SCENARIO
AKITOSHI KAWAZU

CARTOGRAPHY & SCENARIO
KOUICHI ISHII
HIROYUKI ITOU

SOUND DIRECTOR
MUSIC & SOUND EFFECTS
(SQUARE SOUNDS Co.,LTD.)
NOBUO UEMATSU

SOUND EFFECTS
TAKASHI TOKITA

DIRECTOR & SCENARIO
AKITOSHI KAWAZU


~ WonderSwanColor STAFF ~

PRODUCER
YUSUKE HIRATA

SUPERVISOR
AKITOSHI KAWAZU

DIRECTOR
HIROYUKI MIURA

CHARACTER ILLUSTRATION
TOSHIYUKI ITAHANA

GAME PORT
ASPECT Corp.


ASPECT STAFF

PROGRAM CONVERSION
HIDEKAZU SHIMA

GRAPHICS CONVERSION
YOSHIAKI KISO

SOUND CONVERSION
RYOJI HISHIKAWA

PROGRAM REMAKE
HIDEKAZU SHIMA
MAKOTO SUGIYAMA
AKIHIRO WATANUKI
HIROKI KOISO

GRAPHICS REMAKE
TOMOAKI AKATSUKA
TAMON YAMAZAKI
MOTOKI SAITO
HITOMI SHIONO
TETSU BABA
YUZURU HIROKI
MINA MORIOKA
JIRO YAGI
HARUNA TAKAHASHI
KOICHIRO ARAKI

MUSIC & SOUND EFFECTS REMAKE
RYOJI HISHIKAWA

PLAN REMAKE
KOJI HIYANE
KAZUYA YAMAMOTO
MASAKI TAKEDA
YOSHIAKI KISO

COOPERATION
KAZUYUKI OIKAWA
YUKIO SATO
ALGO-NICUS INC.


SQUARE STAFF

COORDINATOR
KIYOMI TANIKAWA
RIE NISHI

COOPERATION
KATSUYOSHI KAWAHARA
KAZUHIKO YOSHIOKA
YOSHISUKE NAKAHARA
EIJI YAMASHITA
TOHRU HONDA
MIEKO HOSHINO

PUBLICITY PRODUCER
TADASHI NOMURA

PUBLICITY STAFF
KIYOTAKA SOUSUI
HIROYUKI MIURA
DAISUKE YAMAMOTO
KOUSUKE MIYAMOTO

QUALITY ASSURANCE
AKIHITO SHOJI
KENICHI MIYAKE
KIMINORI OYA
EMIKO NAKAMURA
MEGUMI WAKUTA
MISAKO ISHIKAWA

RATING AND
PROOFREADING SECTION
HIROKO HAMADA
REIKO KONDO

SPECIAL THANKS
HIROKI NAKAI
MIKI AKAKURA
TOSHIAKI NAITOU
YASUHIKO KYO
MIKA OKADA
SHIHO SASAKI
YOSHIE NISHIMURA
ALL SQUARE STAFF


PRESENTED BY SQUARE


Credits from the Japan WonderSwan release.
Image Source
© 2002 Square