Makaimura for WonderSwan
魔界村 for WonderSwan

1999.07.22 Bandai


== STAFF ==

= PRODUCER =
TOSHIHIRO SUZUKI

= ASSISTANT =
SHUN SATOU


= PLANNER =
CARAMEL MAMA
TSUNEO MATSUMOTO
HISAYASU SUZUKI
SATORU NAKANISHI
YOSHIYUKI URUSHIBARA
HIROMI HIGANO

= DIRECTOR =
WATARU NAKAMA
BINGO

= PROGRAMMER =
NAOKI GOTOH
TATSU
NAKANO K
YAP
NOBORU YAMAGUCHI
NAOYA KAWAKAMI
KEIICHI MORIYA
GUSA

= GRAPHIC ARTIST =
KATANA
T・TODA
KOU OKAMOTO
NAOKI MORI
MIEPI
YOSHIHIDE
HIROYUKI HIGASHIYAMA
NAOKI YOUYAMA
REIKO UMEMOTO

= SOUND ARTIST =
YUKO AOKI


= CAPCOM STAFF =
YOSHIYUKI OKAMOTO
NORITAKA FUNAMIZU
TATSUYA MINAMI
KOUJI ODA
TAKASHI KITAHARA
JUN NISHINO
JYUNICHI NAGAI
KANA URASAWA


= PUBLIC OFFICER =
MASASHI UMEDA
HIROSHI SHIMADA
TSUYOSHI SATOU
TAKAHIRO SASANOI
NAOMI AIKOU


= TEST PLAY =
STUDIO STAT


= SPECIAL THANKS =
NOBUYUKI TANAKA
TOSHIMITU SAKAIRI
YUSUKE SASAKI
KAKU HANAZAWA
JUN ENOMOTO
DAISUKE BAN
TAKESHI SASAKI
JOJI NIIYAMA
HIDEMI HAMADA
SHINYA MIYAKAWA
YASUSHI KOYAMA
NAOKO KURIHARA
SATOSHI NOGAMI
KENICHI KATANO
HIROKI TAKAMINE
MAKOTO WASHIKITA


PRESENTED

BY
BANDAI


Credits from the Japan WonderSwan release.
Image Source
© 1999 Bandai / Capcom