One Piece: Grand Battle Swan Colosseum
ワンピース グランドバトル スワンコロシアム

2002.07.12 Bandai


LICENSED

BY SHUEISHA

TAKAHIRO HABUTA
/WEEKLY JUMP

KENJI OKAMOTO /V JUMP

KOHTARO ONO
/MONTHLY JUMP


SUPERVISED

BY TOEI ANIMATION

SHINJI SHIMIZU
KAORU HIRATA
KATSUMI KOIKE
YOSHIYUKI IWATA


DEVELOPMENT

BY DIMPS


PRODUCER/DIMPS

HIROSHI MATSUMOTO
SEIGO ITO


DIRECTOR

SATOSHI YOSHIOKA


PLANNING

MASAHARU OHMORI
YUTAKA FUJIMOTO
RYUJI OKUMURA


GRAPHIC DESIGN

SATOSHI YOSHIOKA
KAZUHIKO YAMAMOTO
ATUMI TSUZAKI
KAORI AOYAMA

YUKO YAMANOUE
KENJIRO MORITA
TOSHIYA TAKAGI
SHOKO AISAKA


PROGRAM SUPPORT

YOSHIYUKI TANAKA
CHINAMI ISHIZAKI


PROGRAM

ATSUSHI KUROOKA
TAKAYA YAMANE


SOUND/DIMPS

HIRONOBU INAGAKI
KENJI YAMAZAKI


MUSIC

KENJI YAMAMOTO
OFFICE TWO-ONE


SPECIAL THANKS

ONE_PIECE DEBUG TEAM


PRODUCED

BY BANDAI


ADVICE

YUSUKE SASAKI
NAOMI AIKOU
KAZUYA MARUYAMA

YOSHIYA TANAKA


MUGEN

MAKOTO IWAHARA


PUBLICITY

MIKIO KANBAYASHI
TAIKI YASUKO

AKITOSHI KANEKO
TSUYOSHI KOKUDAI
SANAE HONMA


PROMOTION

NOBUYUKI HASHIMOTO
KOHJI HOSHIKAWA
KENJI YOSHIDA
SATOSHI OHNO


PRODUCER

NOBUYUKI TANAKA
TOSHIHIRO SUZUKI


PRESENTED

BY BANDAI


Credits from the Japan WonderSwan release.
Image Source
© 2002 Bandai / Toei Animation / Oda Eiichiro / Shueisha / Fuji TV