One Piece: Mezase Kaizokuou!
ワンピース めざせ海賊王!

2000.07.19 Bandai


PRODUCER
BANDAI

TOSHIHIRO SUZUKI
YUSUKE SASAKI


PRODUCER
CARAMEL MAMA

TSUNEO MATSUMOTO


DIRECTOR & GAME DESIGNER

HISAYASU SUZUKI


COORDINATOR
CARAMEL MAMA

NORIAKI SUGANUMA


PLANNER
SOFT MACHINE

HIDENORI OHGISHI


PROGRAMMER
SOFT MACHINE

KAZUYA YAMADA

YUKIHARU KUROYANAGI
TAKASHI NOMURA


GRAPHIC
SOFT MACHINE

HAJIME NARA

NAOKI MURATA
ASUKA FUJITA


SOUND
OFFICE-TO-ONE

KENJI YAMAMOTO


SOUND

SOUND PLANNING OFFICE CUBE


CARDDASS MODE SUPPORT
BANDAI CARDDASSTEAM

MASAZUMI KATO


CARDDASS MODE SUPPORT
ORG

MITSUHIRO NAKAZAWA
KENICHI TAKAMORI


TESTPLAY

STUDIO STAT


SUPERVISOR
SHUEISHA
WEEKLY JUMP

TAKANORI ASADA


SUPERVISOR
SHUEISHA
VJUMP

KENJI OKAMOTO


SUPERVISOR
SHUEISHA
MONTHLY JUMP

KAOURU KUSHIMA


SUPERVISOR
TOEI ANIMATION

SHINJI SHIMIZU
TAKASHI WASHIO

ATSUSI HASHIDA


SPECIAL THANKS
SOFT MACHINE

SLK230
KOJI YOSIWARA


SPECIAL THANKS
CARAMEL MAMA

KEIKO KAWAKUMA
MAKOTO IWAHARA

DAISUKE MIYAMOTO
YOJI NAGANAWA

ICHIRO WATANABE
HIROSHI FURUKAWA

MUNEKI SHIRAISHI


SPECIAL THANKS
BANDAI

TAKESHI SHIMIZU
TOSHIMITU SAKAIRI

NOBUYAKI TANAKA
TAKEO ISOGAI

YASUMI HORIUCHI
SHINJI HARADA

HIROSHI SHIMADA
NAOMI AIKOU

NAOKI TOYAMA
MASAHIRO NISHIDA

YOSHIYA TANAKA
MACHIKO TSUKUI

KYOUKO USUDA


THE END


Credits from the Japan WonderSwan release.
Image Source
© 2000 Bandai / Oda Eiichiro / Shueisha / Fuji TV / Toei Animation