Pocket Fighter
ポケットファイター

2000.04.06 Bandai


PRODUCER

TOSHIHIRO SUZUKI


ASSISTANT

SHUN SATOU


DEVELOPMENT
BY

SOFT MACHINE


PLANNING

HIDENORI OHGISHI
MUNEKAZU MATSUYOSHI
NAOKI MURATA


PROGRAM

KAZUYA YAMADA
MICHINORI NARITA
MUNEKAZU MATSUYOSHI
SYOICHI HORISHITA
YOUKOU TAMURA


GRAPHIC

HAJIME NARA
NAOKI MURATA
NORIAKI NAKAMURA
ATUSHI MEGURO
HIROSHI ABE


SOUND

NORIHIKO TOGASHI


PUBLICITY

MASASHI UMEDA
HIROSHI SHIMADA
TUYOSHI SATOU
TAKAHIRO SASANOI
NAOMI AIKOU


TEST PLAY

STUDIO STAT


SPECIAL THANKS

CAPCOM

YOSHIKI OKAMOTO
NORITAKA FUNAMIZU
TAKASHI KITAHARA

TAKASHI SADO
NAOTO OHTA
KATSUHIRO EGUCHI
JUN NISHINO

JUNICHI NAGAI
YUKA FUJIWARA

AND

POCKET FIGHTER
STAFF


SPECIAL THANKS BANDAI

NOBUYUKI TANAKA
YOSHIYASU HORIUCHI
YUSUKE SASAKI


PRESENTED
BY

BANDAI


CAPCOM


Credits from the Japan WonderSwan release.
Image Source
© 2000 Bandai / Capcom