Romancing SaGa
ロマンシング サ・ガ

2001.12.20 Square


ROMANCING SAGA STAFF


EXECUTIVE PRODUCER
HISASHI SUZUKI
YOICHI WADA

CHARACTER DESIGN
TOMOMI KOBAYASHI


ORIGINAL STAFF


FIELD MAP SECTION

SYSTEM DESIGN
AKITOSHI KAWAZU

FIELD MAP DESIGN
TOSHIYUKI INOUE
YOSHINORI KITASE
TETSUYA TAKAHASHI

FIELD OBJ DESIGN
KAZUKO SHIBUYA


BATTLE SECTION

BATTLE DESIGN
AKITOSHI KAWAZU

MONSTER DESIGN
MANABU DAISHIMA
HIROSHI TAKAI

BATTLE OBJ DESIGN
KAZUKO SHIBUYA

BATTLE BG DESIGN
HIROSHI TAKAI


WORLD MAP SECTION

WORLD MAP GRAPHICS
KAZUKO SHIBUYA


SYSTEM SECTION

SCENARIO
AKITOSHI KAWAZU


VISUAL SECTION

OPENING VISUAL
HIROSHI TAKAI

ENDING VISUAL
MANABU DAISHIMA


SOUND SECTION
SQUARE SOUNDS Co.,LTD.

MUSIC COMPOSE
KENJI ITO

MUSIC PROGRAM
MINORU AKAO

"HEARTFUL TEARS" FROM SAGA 2 ORIGINALLY COMPOSE
NOBUO UEMATSU


ADVISERS
SQUARE STAFF

DIRECTOR
AKITOSHI KAWAZUWonderSwanColor STAFF


PRODUCER
YUSUKE HIRATA

SUPERVISOR
AKITOSHI KAWAZU

DIRECTOR
KAZUHIKO YOSHIOKA

TRANSLATION
KAN NAVI Corp.


SQUARE SOUNDS Co.,LTD.

MUSIC COMPOSE AND ARRANGE
KENJI ITO

SOUND EDITOR
MAKOTO ISE


PRODUCTION MANAGER
KENSUKE MATSUSHITA

PRODUCTION COORDINATOR
CHIE MITSUI
MASAYUKI TANAKA
MASAKO MIYOSHI

SUPERVISOR
SUSUMU ARAI


COORDINATOR
KIYOMI TANIKAWA
RIE NISHI


PUBLICITY

PUBLICITY PRODUCER
TADASHI NOMURA

PUBLICITY STAFF
KIYOTAKA SOUSUI
HIROYUKI MIURA
DAISUKE YAMAMOTO
KOUSUKE MIYAMOTO


SPECIALTHANKS
KATSUYOSHI KAWAHARA
YOSHISUKE NAKAHARA
MIEKO HOSHINO
EIJI YAMASHITA
HIDETO OOMORI
HIROKO WATANABE

TOSHIAKI NAITOU
YASUHIKO KYO

SQUARE ALLSTAFF


QUALITY ASSURANCE
AKIHITO SHOJI
KENICHI MIYAKE
HIROKO HAMADA
HIRONORI AKIYAMA
NAGAKO IKUTA
EMIKO NAKAMURA


PRESENTED BY
SQUARE


Credits from the Japan WonderSwan release.
Image Source
© 2001 Square / Tomomi Kobayashi