SD Gundam GGeneration: Gather Beat
SDガンダム ジージェネレーション ギャザービート

2000.07.13 Bandai


Producer
YOSHIYASU HORIUCHI (BANDAI)


Director
TOMONORI SUGIYAMA
TAKASHI MATSUDA


Programmer
MASAYUKI ISHII
MASAYOSHI FUKUDA
SHINYA TAKAHASHI

YUTAKA ISOKAWA
SHIGEYUKI SATA
AKIHIKO KITAMURA


Scenario
KAZUHIRO OHTAWARA


Game Design
TOHRU YAMAZAKI
GO SUGIYAMA


Graphic Designer
TAKAAKI UMINO
AYUMI YANO

RYUICHI NAWAMURA
ATUSHITO OKAMOTO
HIDEYUKI YAMASHITA

KIMIAKI MOCHIDA
SHINTARO NEZU
TAKESHI OGINO

IPPEI NAKANO
MASAHARU ABE


Assistant
TAKASHI HASHIMOTO

ERIKO MAEDA
KIYOKA KIKUCHI
HIDEYASU ENAMI

KIYOTAKA OUMI
SATOMI KIMURA

AKIO FUKUSHIMA
YOSHIYUKI TSUCHIDA


Sound Director
HIROSHI HORIGUCHI (TWO-FIVE)


BGM
RYO KASAI


SE
KATSUHIKO TANAKA (TWO-FIVE)


Test Play
STUDIO STAT


Publicity
TSUYOSHI SATO

MASASHI UMEDA
HIROSHI SHIMADA

TAKAHIRO SASNAOI
NAOMI AIKO


Original MS Design
KEIICHIRO KATAGIRI
HIROSHI AYARAGI


Produce Cooperation
SHIGERU HORIGUCHI
AKIHIRO MORITA
SHIN SASAKU
(SUNRISE Gundam Division)


Special Thanks
TOM CREATE
MIYA:YOSHI

TOSHIHIRO WATANABE (SHINDOSHA)

AKIYUKI OKAZAKI

KATSUMI KAWAGUCHI
MASATAKA SEKIGUCHI

HIROFUMI INAGAKI
NORIHIKO USHIMURA
KIMIHIKO INOUE

YOSHINOBU OKUBO
TOSHIMITSU SAKAIRI
NOBUYUKI TANAKA

TOSHIHIRO SUZUKI
TAKEO ISOGAI

MASASHI HARADA
YUSUKE SASAKI

YOSHIYUKI TOMINO


Cooperation
SOTSU AGENCY
SUNRISE


Game Created by
VANGUARD


Produced by
BANDAI


Credits from the Japan WonderSwan release.
Image Source
© 2000 Bandai / Sotsu Agency / Sunrise