Thousand Land
サウザンドランド

2003.03.20 FromSoftware


Producer
Akinori Kaneko


Main Programmer
Akinori Ishiai


Art Director
Tomohisa Ohta


Director
Tomohiro Shibuya


Planning Staff

Planning Director
Yui Tanimura

Planning Assistant
Ryosuke Fujino


Program Staff

Programming Director
Kyoichi Murata

Programmers
Masashi Sakai
Hiroshi Takada
Tomohiro Miura
Motohiro Tsuduki
Yoshiyuki Naito
Takasuke Ando


3D Modeling Staff

3D Modeling Director
Norimasa Kawano

3D Modeling Designers
Isao Saito
Shunsuke Kato
Manabu Yoshida
Megumi Tsuruoka


2D Graphic Staff

2D Graphic Director
Tomohisa Ohta

2D Graphic Designers
Soyoka Suzuki
Tomoko Watanabe
Hirofumi Morimoto

Front End Designer
Nozomu Iwai


Sound Staff

Sound Director
Yukinopri Takada

Sound Designer
Yuji Kanda
Kota Hoshino
Tsukasa Saitoh
Yuki Ichiki


Design Staff

APO Design
Daisuke Satake

TELA Design
Makiko Kanetsuna

Parts Design
Eri Ogawa


CG Staff

CG Director
Manabu Himukai

CG Designers
Toshiyuki Suzuki
Takayuki Toda
Shinji Nagano
Kazuhito Shimada


Business Management Staff
Eiichi Nakajima


Project Management Staff
Tatsuya Kawate
Yoshiyuki Ikeda


Sales Staff
Hiroyuki Goyoh


Publicity Staff

Pablicity
Noriko Ozaki
Yusaku Yasumoto

Package Design
Hiroyuki Kani

Title Design
Nozomu Iwai


Special Thanks to
Toshio Shimada
Toshiya Kimura
Toshifumi Nabeshima
Hiroyuki Arai
Keiichiro Segawa
Minako Gotoh
Satoru Yanagi
Shigeto Hirai
Hitoshi Ito
Tsuyoshi Sato
Yuya Kimijima
Yuri Suzuki
Takayuki Terada
Kiwamu Takahashi
Yoshitaka Suzuki
Satoshi Mukainakano
Kazuhiro Hirotani


Supervisor
Naotoshi Zin


Credits from the Japan Xbox release.
Image Source
© 2003 FromSoftware